topsportkeuring


 

 

De inhoud van de topsportkeuring is afhankelijk van welke sport je beoefent.

De basis is altijd een uitgebreide topsportspecifieke anamnese gevolgd door een uitgebreid en specifiek lichamelijk onderzoek met vooral aandacht voor het houdings- en bewegingsapparaat.

Bij elke topsportkeuring hoort een cardiologische en pulmonale screening, aangevuld met laboratoriumonderzoek.

Tot de mogelijkheden behoren ook testen mbv de omega-wave en specifieke krachttesten.

Bij bepaalde sporten is het wenselijk een conditietest te doen, al dan niet met lactaat-metingen en ademgasanalyse.

Tot slot kan ook een consult bij de sportpsychoog en/of de sportdiëtist onderdeel van de topsportkeuring uitmaken.

De kosten zijn afhankelijk van het afgenomen pakket en worden vooraf besproken.