Blessure?...........TMS!!


TMS HEERENVEEN BIEDT SNELHEID EN KWALITEIT!

Het Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) Heerenveen biedt lokale samenwerking tussen de sportartsen van Sportgeneeskunde Friesland en de sportfysiotherapeuten van TIGRA. Daarnaast biedt het TMS onderdak aan sportdiëtisten, sportpsychologen en bewegingswetenschappers. Verder is er een nauwe samenwerking met de medische staf van SC Heerenveen en ziekenhuis De Tjongerschans.

Het TMS Heerenveen biedt de sportmedische zorg aan binnen het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Noord dat sinds 2009 jaar in Heerenveen is gevestigd. Dat betekend dat het TMS aan hoge kwaliteitseisen dient te voldoen. Met de sportmedische kwaliteit zit het dus wel goed binnen Sportstad Heerenveen.

Zowel de sportartsen als de sportfysiotherapeuten, en ook de sportdiëtisten, de sportpsychologen en de bewegingswetenschappers hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van (top)sporters.

Voor de beoordeling van blessures heeft het TMS zelf de mogelijkheden voor echografie, en voor röntgenfoto’s en scans zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuis De Tjongerschans. Heeft u een blessure dan kunt u door de week dezelfde of uiterlijk de volgende dag terecht bij de sportarts. Valt de blessure in het weekend dan biedt het TMS de mogelijkheid om zonder afspraak het open inloop spreekuur te bezoeken op maandag van 09.00-10.00 uur! De sportarts stelt de diagnose, vraagt zo nodig verder onderzoek aan en bespreekt met u het behandelingsplan. Indien gewenst kan (direct) de sportfysiotherapeut worden ingeschakeld en soms is het nodig door te verwijzen naar een medisch specialist.

Het beste is natuurlijk een blessure te voorkomen. Daartoe biedt het TMS preventieve Sportmedische Onderzoeken (SMO) aan om de gewenste sportbelasting te vergelijken met de lichamelijke belastbaarheid. Daarnaast kan onder begeleiding van een sportfysiotherapeut preventieve oefenprogramma’s worden gevolgd en kan er getest worden waar de eventuele tekortkomingen zitten. Zo nodig kunnen in dit kader ook de diëtiste, de sportpsycholoog en/of de bewegingswetenschapper worden ingeschakeld.