Sport-orthopedisch spreekuur Sneek


 

Sneek, 4 oktober 2010

In het Antonius Ziekenhuis in Sneek is een nieuw sport-orthopedisch spreekuur van start gegaan. Een patiënt met acute sportgerelateerde klachten wordt daar door de sportarts en orthopedisch chirurg gezamenlijk onderzocht. Deze vorm van multidisciplinaire samenwerking komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Het wekelijkse spreekuur is bedoeld voor mensen die tijdens het sporten bijvoorbeeld een knie verdraaien of enkelband scheuren. Tijdens het consult (á 20 minuten) onderzoeken de sportarts en orthopedisch chirurg gezamenlijk het letsel, stellen de diagnose en formuleren een behandelplan. Afhankelijk van de aard en ernst van de blessure kan de patiënt voorafgaand aan het spreekuur worden doorverwezen voor röntgenonderzoek. Indien nodig kunnen de sportarts en orthopedisch chirurg eveneens besluiten tot het maken van een MRI-scan.

Deskundig

Patiënten die (na verwijzing door huisarts of specialist) op het sport-orthopedisch spreekuur verschijnen, zijn verzekerd van deskundige zorg, een korte toegangstijd (maximaal 1 week), gevolgd door een snelle diagnose en adequate behandeling. Volgens de initiatiefnemers komt dit nieuwe spreekuur tegemoet aan de wensen van de actieve patiënt, die snel wil re-integreren in zijn sportieve en/of werkomgeving. Niet alleen de patiënt is gebaat bij deze krachtenbundeling van sportarts en orthopedisch chirurgen, ook de betrokken dokters zijn verheugd over hun samenwerking. Zij verwachten dat het gezamenlijke spreekuur zal leiden tot een kruisbestuiving van kennis en ervaring. Op die manier krijgt de kwaliteit van de zorg een nieuwe impuls. De artsen benadrukken dat het nieuwe spreekuur een uitbreiding van het bestaande zorgaanbod betreft. De extra consulten hebben daarom geen enkel effect op de reguliere patiëntenzorg en toegangstijden.

 

Fotobijschrift: Sportarts R. du Bois en orthopedisch chirurgen mw. J.P.A.H. Onderwater en B.J. de Kramer (v.l.n.r.) bundelen hun krachten op het sport-orthopedisch spreekuur. (Foto: Sjouke Hoeksema).