lausanne-screening


   

Deze preventieve cardiologische screening is destijds ontworpen om met name profvoetballers preventief te onderzoeken op hart- en vaatziektes.

Het is bedoeld voor iedere sporter jonger dan 35 jaar die het risico op hart- en vaatziektes in kaart wil laten brengen. Als u daarnaast ook het houdings- en bewegingsapparaat uitgebreid wil laten onderzoeken dan adviseren wij een Basisplus SMO.

Sporters vanaf 35 jaar kunnen een Lausanne-plus aanvragen waarbij ook een maximale inspanningstest met ECG-registratie wordt gedaan. Als u daarnaast ook het houdings- en bewegingsapparaat uitgebreid wilt laten onderzoeken, dan adviseren wij een Groot SMO.

Inhoud Lausanne-screening

Invullen specifieke vragenlijst en bespreking van de antwoorden met de sportarts.  

Onderzoek hart en bloedvaten, inclusief bloeddruk en rust ECG.

Bij Lausanne-plus tevens een maximale inspanningstest.

 

Kosten Lausanne-screening: € 105,00             Lausanne-plus: € 160,00