blessure spreekuur


Sporten geeft niet alleen veel plezier en voldoening. Helaas kunnen er bij het sporten ook blessures ontstaan.
We kunnen 3 grote groepen onderscheiden: acute blessures, acuut begonnen blessures die niet over gaan en blessures die ontstaan door overbelasting.
De sportarts zal aan de hand van uw verhaal en dmv het stellen van een aantal vragen de oorzaak van het ontstaan van de blessure in kaart brengen. Ook krijgt hij zo al een idee van de diagnose. Deze zal worden bevestigd door het specifiek lichamelijk onderzoek. De sportarts zal de aard (diagnose) en de ernst van de blessure met u bespreken. Samen wordt een behandelingsplan opgesteld en vooral besproken wat voor consequenties het heeft voor uw sportbeoefening. De blessure zal moeten herstellen, waarbij de kwaliteit van het herstel belangrijker is dan de snelheid! De sportarts geeft aan wat u nog wél kan doen en gedurende de revalidatie krijgt u te horen op welke manier u de belasting kunt uitbreiden. Ook krijgt u adviezen om in de toekomst herhaling van de blessure te voorkómen!

Als het nodig is dan kan de sportarts verder onderzoek laten verrichten. Denk hierbij aan Röntgenfoto's, echografieën, botscans en MRI's. Ook kunnen de sporartsen verwijzen naar in sport geïnteresseerde medisch specialisten zoals (orthopedisch) chirurgen, cardiologen en longartsen.  Met diverse specialisten zijn afspraken gemaakt voor een gerichte en snelle verwijzingsmogelijkheid.

De sportarts kan ook verwijzen naar paramedische behandelaars zoals sportfysiotherapeuten, manuele therapeuten, chiropracters, orthopedisch schoenmakers, podotherapeuten, etc. Wij hebben een netwerk van deskundige en geïnteresseerde paramedici!

Kosten 1e consult:  € 75,00               Controleconsult:  € 37,50